Vi är mycket stolta över att få leverera ett nytt brandlarmsystem till Arla Foods lokaler i Kallhäll. Vi börjar med etapp 1 under hösten 2015.