Mysec Larmportal

Logga in på Mysec Larmportal

En larmportal i molnet som administrerar, hanterar och förmedlar larm och händelser till förvalda mottagare!

Användare

Som administratör och användare har du full access till MYSEC larmportal. Där lägger du till nya användare och väljer deras rättigheter.

Som administratör och säkerhetsansvarig vid t.ex. en butikskedja eller kommun med flera anläggningar kan du se och ha full kontroll på alla anläggningar och helheten, medans butikschefen eller rektorn för en skola enbart har tillträde till sin anläggning.

Välj själv vart larmen skall terminera

I MYSEC larmportal väljer du vem eller vilka som skall bli larmmottagare. Larm förmedlas i klartext som sms/e-post. I portalen kan du lägga till vilka texter som skall förmedlas. Systemtexter från centralapparater kan skrivas över med din klartext. Exempelvis vid till/frånslag av larm skickas sms/e-post med information om anläggningen, händelse, vem som utförde manövern och när.

Vid inbrottslarm skickas ett sms/e-post med information om anläggningen och vilken larmadress som larmar och varför. Vid brandlarm skickas ett sms/e-post med klartextinformation om larmande detektor vart den är placerad och varför. Unikt för brandlarm i en s.k. larmorganisation då personal på plats först ska undersöka tillbudet innan larm går vidare till SOS och brandförsvar.

Mysec Sweden

Kompatibelt

MYSEC larmportal är kompatibel och passar med i stort sett alla moderna larmsystem och larmsändare på marknaden. Några exempel är Galaxy, Siemens SPC, Schrack, Teletec Power/NEO och larmsändare från Add Secure och Dual Tech AB, m.fl.

Dokumentation och kontrolljournal

I MYSEC larmportal kan du lagra anläggningsdokumentation, anläggarintyg, bruksanvisningar och annan dokumentation som tillhör ditt larmsystem. Det finns en elektronisk kontroll journal där din Larmtekniker eller annan som arbetar i ditt larmsystem fyller i utförda arbeten. Kontroll journalen stämplas med tid/datum och kan ej redigeras i efterhand.

Larmcentraler

Parallellt med larmhändelser till MYSEC larmportal förmedlas larmhändelser till ansluten larmcentral. Samtidigt som larm kommer in till larmbordet får du som vald larmmottagare exakt samma information i klartext som sms/e-post.

Med MYSEC larmportal har du alltid full kontroll på din larmcentral. Du kan lätt kontrollera alla larmhändelser i efterhand och du har alltid kontroll på väktaren och utryckningstider.

MED MYSEC LARMPORTAL HAR DU ALLTID FULL KONTROLL!

 • null
  Alltid full kontroll på alla larm och händelser i anslutna larmsystem
 • null
  Välj egen anpassad klartext till larmadresser och händelser
 • null
  Till/frånslagskontroll som sms/e-post på när och vem som slår till/från dina larmsystem
 • null
  MYSEC larmportal är anpassad till smartphone, vilket innebär en helautomatiserad larmcentral i din hand
 • null
  Unik klartexthantering för brandlarm. Vilket innebär Klartext på var och vilken larmande detektor/larmadress
 • null
  Unik funktion för larm via sms/e-post till larmorganisation vid larmlagring där sådana krav finns vid brandlarm
 • null
  Lagra OR-ritningar, serviceritningar, och annan dokumentation direkt i MYSEC larmportal
 • null
  Elektronisk kontrolljournal för larminstallatör, bevakningsföretag och larminnehavaren