TCECURs dotterbolag Mysec och Automatic Alarm går samman – Stärker positionen på marknaden för säkerhetslösningar

19 October, 2023 kl 09:16 CET Regulatory

NGM-noterade säkerhetskoncernen TCECUR genomför en sammanslagning av Mysec och Automatic Alarm. Vi skapar ett ledande och komplett säkerhetsbolag inom lås, larm, brand, passage, kameraövervakning och unika digitala lösningar.

VD för bolaget blir Per Asplund idag VD för Mysec. Han kommer närmast från Copiax i rollen som försäljningschef. Han har gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom säkerhetsbranschen. Bland annat från Nordic Alarm som vice vd och affärsområdeschef.

”Mysec och Automatic Alarm är två väl fungerande bolag och en perfekt matchning med lång historia och kontrakt med kunder som Botkyrka kommun, Lidingö Stad, Huddinge kommun, Stockholms hamnar och Sisab. Med mina 30 år inom säkerhetsbranschen har jag inte sett ett mer spännande erbjudande och mer passionerade medarbetare”, säger Per Asplund, VD för bolaget och fortsätter:

”Just nu sker ett stort skifte i säkerhetsbranschen där kombinationen av digitalisering och traditionell säkerhet blir centralt. Med alltmer komplicerade säkerhetssystem söker användaren enkel säker hantering och med egna digitaliserade produkter stöder vi denna utveckling. Här ligger vi i framkant och erbjuder tjänster vi är ensamma om. Vi skapar ett av Stockholms största och bästa säkerhetsbolag. Den unika positionen ska också bidra till att locka fler talanger och kompetens till ett bolag i stark tillväxt”, säger Per Asplund VD.

”Vi skapar en unik position i Stockholmsregionen, vilket gör oss attraktivare för större kunder och fler uppdrag. Redan i dag har vi goda kundrelationer, långa kontrakt med återkommande intäkter. Med etablerad hög kvalitet och unika lösningar skapar vi en spännande och kostnadseffektiv verksamhet för medarbetare, kunder och koncernen som helhet”, säger Ole Oftedal, tf. VD och koncernchef TCECUR

Sammanslagningen genomförs genom att Automatic Alarm uppgår i Mysec genom en fusion enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen vilket sker så snart registreringsmyndigheten registrerat beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen (som förväntas inträffa inom cirka sex (6) månader från denna dag). Totalt kommer det nya bolaget att ha drygt 50 medarbetare och fortsatt behålla sin bas i Stockholm. Automatic Alarms VD Andreas Bergström blir försäljningsansvarig och Mysecs tidigare VD Toste Hedlund kvarstår i styrelsen. Mysec och Automatic Alarm kommer inom kort att inleda förhandlingar med facket genom förhandlingsframställan.

För ytterligare information kontakta:
Ole Oftedal,
tf. VD och koncernchef TCECUR,
tel.: +46-705927599 eller via epost: ole@tcecur.se

Per Asplund,
VD Mysec/Automatic Alarm,
tel.: +46-700093039 eller via epost: per.asplund@mysec.se