Tjänster & Produkter

Våra brandlarm

En brandlarmanläggning ska upptäcka begynnande brand, så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtas samt att andra brand skyddande system i byggnaden kan aktiveras i ett tidigt skede.

Vi ansluter parallellt med SOS våra brandlarmsinstallationer till MYSEC larmportal för egna val av larmmottagare.

I en larmorganisation för brandlarm är anslutningen till MYSEC larmportal ett ovärderligt hjälpmedel, då larmhändelser i klartext visas direkt i vald mobiltelefon. Åtgärd kan direkt sättas in innan larm förmedlas till SOS och brandförsvar.

Mysec är av SBF certifierad anläggarfirma för automatiska Brandlarm och utrymningslarm, det innebär att vi följer regelverken SBF 110 och rekommendationer utrymningslarm 2003 och får ansluta brandlarmsinstallationer till SOS med åtgärd från brandförsvaret.

Läs mer om brandlarm

Våra brandlarm

En brandlarmanläggning ska upptäcka begynnande brand, så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtas samt att andra brand skyddande system i byggnaden kan aktiveras i ett tidigt skede.

Vi ansluter parallellt med SOS våra brandlarmsinstallationer till MYSEC larmportal för egna val av larmmottagare.

I en larmorganisation för brandlarm är anslutningen till MYSEC larmportal ett ovärderligt hjälpmedel, då larmhändelser i klartext visas direkt i vald mobiltelefon. Åtgärd kan direkt sättas in innan larm förmedlas till SOS och brandförsvar.

Mysec är av SBF certifierad anläggarfirma för automatiska Brandlarm och utrymningslarm, det innebär att vi följer regelverken SBF 110 och rekommendationer utrymningslarm 2003 och får ansluta brandlarmsinstallationer till SOS med åtgärd från brandförsvaret.

Läs mer om brandlarm

Våra inbrottslarm

Vi har stor erfarenhet, rutinerad personal och arbetar med marknadens bästa produkter.

Vi gör allt från den lilla anläggningen i din bostad till den stora helintegrerade anläggningen i en kommun med larm, brandvarning, passersystem och CCTV.

Vi ansluter alla våra inbrottslarmsinstallationer till MYSEC larmportal, för full kontroll och möjligheten att skicka larmhändelser till valfria mottagare.

Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1-3.

Läs mer om inbrottslarm

Våra inbrottslarm

Vi har stor erfarenhet, rutinerad personal och arbetar med marknadens bästa produkter.

Vi gör allt från den lilla anläggningen i din bostad till den stora helintegrerade anläggningen i en kommun med larm, brandvarning, passersystem och CCTV.

Vi ansluter alla våra inbrottslarmsinstallationer till MYSEC larmportal, för full kontroll och möjligheten att skicka larmhändelser till valfria mottagare.

Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1-3.

Läs mer om inbrottslarm

Våra lås, passersystem och integrerade system

Vi har stor erfarenhet, rutinerad personal och vi jobbar med marknadsledande produkter. Vi installerar allt från det lilla systemet med en dörrmiljö till stora integrerade system med hundratals dörrar.

Mysec är specialister på lås, passersystem och integrerade system.

Våra lås, passersystem och integrerade system

Vi har stor erfarenhet, rutinerad personal och vi jobbar med marknadsledande produkter. Vi installerar allt från det lilla systemet med en dörrmiljö till stora integrerade system med hundratals dörrar.

Mysec är specialister på lås, passersystem och integrerade system.

Vår kameraövervakning

CCTV, eller kameraövervakning, bör alltid anpassas efter anläggningens eller fastighetens specifika förutsättningar. Mysec installerar kameraövervakningssystem från den mindre anläggningen med 1-4 kameror, till anläggningar med obegränsat antal kameror. Till samtliga installationer finns möjlighet till lagring och inspelning.

För kameraövervakning är vi certifierade av SSF, och som certifierad installatör garanterar vi att vi lever upp till givna branschstandarder och våra kunders krav på bra kvalitet.

Mysec Sweden AB är certifierad anläggarfirma för CCTV (Kamerabevakning) enl. regelverket från Svenska stöldskyddsföreningen, SSF 1069.

Läs mer om kameraövervakning

Vår kameraövervakning

CCTV, eller kameraövervakning, bör alltid anpassas efter anläggningens eller fastighetens specifika förutsättningar. Mysec installerar kameraövervakningssystem från den mindre anläggningen med 1-4 kameror, till anläggningar med obegränsat antal kameror. Till samtliga installationer finns möjlighet till lagring och inspelning.

För kameraövervakning är vi certifierade av SSF, och som certifierad installatör garanterar vi att vi lever upp till givna branschstandarder och våra kunders krav på bra kvalitet.

Mysec Sweden AB är certifierad anläggarfirma för CCTV (Kamerabevakning) enl. regelverket från Svenska stöldskyddsföreningen, SSF 1069.

Läs mer om kameraövervakning

Mysec Larmportal

Är en molnbaserad larmportal där behörig användare(du) hanterar och administrerar larm och händelser till dina larm- och säkerhetssystem. Inloggningen är säkrad på samma sätt som bankernas inloggning.

I portalen väljer du vart larm skall skickas och vilka larm och larmhändelser som skall skickas. Larm skickas som sms/e-post. Här skapas tidsscheman, användarbehörigheter och kontrolljournaler.

Anläggningsdokumentation och egenkontroller lagras och kan enkelt tas fram för kontroll och uppdateringar. Här finns loggen och lagrade logghändelser som på ett enkelt kan väljas och skrivas ut i Word eller PDF.

Du loggar in via www.mysec.se anger dina användaruppgifter och lösenord.

Portalen är utvecklad för att kunna replikeras och brandas av återförsäljare, vilket innebär att ÅF får ett eget administrations-gränssnitt med egen logo och anpassning till sitt företag/organisation i MYSEC larmportal.

Mysec Larmförmedling

Är en larmförmedlingstjänst med anslutning och inloggning till MYSEC larmportal och anslutning till larmcentraler som kan ingå i larmförmedlingstjänsten.

Tjänsten är bl.a. för företag, privatpersoner, butikskedjor, organisationer, kommuner, som själva vill kunna administrera sina larmmottagare, addera till/frånslagskontroller, lägga upp driftlarmer, välja klartexter till sina larm och alltid ha kontroll på sin larmcentral och vaktbolag.

Service & Underhåll

Som ISO certifierad anläggarfirma och en egen ambition att alltid vara på topp är service och underhåll en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi har regelverk att följa med inställesetider som måste hållas, samt att en kund som har problem alltid måste få bästa service.

Vi har som målsättning att teckna service- och underhållsavtal med alla våra kunder där vi garanterar en kort inställesetid med rätt serviceåtgärd. I avtalet ingår underhållsbesiktning där vi går igenom anläggningen, åtgärdar uppkomna fel, testar mot larmcentralen, kommer med förslag på förbättringsåtgärder och utbildar om det behövs. Serviceprotokoll upprättas och överlämnas.

Jour

Vår tekniska personal ingår i ett rullande beredskapsschema vilket innebär att våra kunder alltid, dygnet runt, året runt har direktkontakt med en kunnig tekniker.

Beredskap och tillgång till tekniker under icke kontorstid vardagar mellan 17.00-07.00 samt helger finns på telefon 08-7754260