Vad är en avvikelse?
En avvikelse är ett fel, eller ett problem som uppstår under arbetets gång. Det är något som försvårar, förhindrar eller försenar det planerade arbetsförfarandet. En avvikelse kan både vara ett fel vi gjort (intern) eller ett fel eller problem som inte vi rår över, men som ändå påverkar vårt arbete (extern).


Exempel på intern avvikelse

 • Vi har beställt/köpt ut fel material och kan därför inte utföra arbetet som planerat. Måste åka tillbaka till grossist och detta försenar arbetet.
 • Märker materialbeställning med fel Ref-nummer.
 • Dålig kommunikation mellan arbetsledare – montör. T.ex. så att man åker till fel adress, inte har rätt portkod, fel telefonnummer till kund, etc.
 • Bilen har gått sönder.
 • Vi har inte kompetensen att utföra det vi lovat kunden.


Exempel på extern avvikelse

 • Får fel material från grossist, alltså inte det man beställt.
 • Det material man beställt fungerar inte, t.ex. en trasig armatur.
 • Arbetet blir försenat då material inte finns hos grossist.
 • Kommer inte in hos kund (förgävesbesök).
 • Kan inte utföra arbetet pga. förhållanden hos kund. T.ex. snickaren håller fortfarande på, måste vänta tills han är klar.
 • Det kund beställt går inte att utföra.


Olyckor och Tillbud
Alla olyckor och tillbud ska anmälas till arbetsledare eller till Arne. En olycka som ska anmälas är då någon som är anställd hos oss skadar sig i arbetet. Ett tillbud som ska anmälas är en olycka där ingen blir skadad, men det hade kunna lett till en allvarlig skada.


Exempel på olycka som ska anmälas

 • Krockar med bilen och får kroppsskador
 • Skär sig så pass att man behöver uppsöka läkare
 • Faller från hög höjd (över 2m)
 • Stukar foten
 • Elskada
 • Utsätts för våld/rån under arbetstid.


Exempel på tillbud som ska anmälas

 • Byggställning faller/går sönder men ingen skadas.
 • Krockar med bilen, men ingen skadas.
 • En kabel är strömledande, men detta upptäcks innan någon skadas.
 • Utsätts för hot eller hot om våld under arbetstid.

Alla olyckor och tillbud ska anmälas eftersom arbetsgivaren är skyldig att i sin tur anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Om man inte anmäler kan det senare bli svårt att få ut ersättning om skadorna kvarstår en längre tid/blir permanenta.