Mysec är väldigt stolta över att få leverera och hantera en ny RB 2010 Omnis till Nyängens förskola i TULLINGE. Vi har även fått beställning på komplettering och uppgradering av befintlig RB 2010 anläggning till socialtjänstförvaltningen i TULLINGE.