Ännu en brand och utrymningslarmanläggning klar till SATS i Täby C, samt att vi under hösten fått förtroendet att leverera ett fullskydd brandlarm med talat utrymningslarm till SATS Slakthusområdet.