Mysec har fått förtroendet att byta ut och befintligt brandlarm samt uppdatera och komplettera brandskyddet till Lidingö Stadshus. Även befintliga larm och passersystem uppdateras och utökas! Alla anläggningsdelar ansluts till MCS! ”multi communication system”