1. Mysec har fått fortsatt förtroende hos Menigo Foodservice. Vi bygger om, uppdaterar och utökar befintligt säkerhetssystem Vanderbildt OMNIS till Menigos lager i Årsta. Ordervärdet ligger på ca 1,3 MSEK
  2. I höst kommer Mysec på konsultbasis hjälpa Telge Fastigheter med att lägga ihop Södertälje kommuns fristående OMNIS anläggningar till en och samma databas. Det kommer även innebära utbyte av centralutrustningar, noder och kortläsarmiljöer.
  3. Vi har fått en prestigeorder till Domstolsverket där Mysec kommer installera en ny OMNIS anläggning samt en ny Mirasys kameranläggning till Attunda Tingsrätt i Sollentuna. Ordervärdet ca 5 MSEK