Mysec har fått förtroendet att leverera tvås stora paserkontrollanläggningar till Kv Brandseglet och Kv Syjuntan i Stockholm. Entreprenaderna beräknas klara tom 28 dec 2012