Mysec kommer i vår att starta etapp 2 och 3 med utbyte av befintligt brandlarm till Arla Foods byggnader i Järfälla. Under våren 2016 utfördes etapp 1.