Mysec har from 1/4 via avtal i 3+2 år fått fortsatt förtroende att leverera nya MCS-anslutningar samt sköta och underhålla befintliga MCS-tjänster åt SISAB. Idagsläget ca 350 anslutningar till skolor och barnstugor i Stockholm!