Mysec har fått förtroendet att sköta löpande service och underhåll samt ansluter säkerhetssystemet till MCS.