Mysec har på nytt erhållit uppdrag av ICA Sverige AB att montera larm och passersystem, denna gång till ICA supermarket på Fältöversten. Anläggningen ansluts till MCS för egen hantering av larmhändelser samt till Bevakningstjänst för väktaråtgärd.