Mysec kommer under sommaren bli certifierade för kvalitets- och miljöledningssystemet ISO 9001 och 14001. Det innebär samtidigt att vi blir uppgraderade till anläggarfirma inbrottslarm larmklass 3. När vi ändå håller på blir vi certifierad anläggarfirma CCTV SSF 1062.