Mysec har under våren inlett ett stort projekt tillsammans med RC syd, där vi implementerar MCS larmportal med deras larmbord. Viket kommer innebära att anslutna anläggningar/kunder har möjlighet till egen administration, larmförmedling och kontroll.