Svensk Brand och säkerhetscertifiering AB certifierar att Mysec Sweden AB uppfyller kraven för Anläggarfirma enl. Svenska stöldskyddsföreningens norm.