Mysec har fått en prestigeorder i att byta ut befintligt brandlarm till Arla Foods lokaler i Kallhäll. Arbetet startar i september och etapp ett skall vara klart före nyår. Etapp 2 och 3 utförs under 2016 och 2017.