TC Connect tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Mysec Sweden AB – ett av Stockholms ledande privata säkerhetsbolag

TC Connect har tecknat ett principavtal om att förvärva Mysec Sweden AB, affären kommer att slutföras under april efter sedvanlig due diligence. Mysec blir det fjärde dotterbolaget inom koncernen TC Connect.

  • TC Connect AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Mysec Sweden AB avseende förvärv av verksamheten.
  • Mysec har brutet räkenskapsår, och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till ca 29 MSEK,
  • Mysecs rörelseresultat under denna period uppgick till drygt 15 %.
  • Förvärvet av Mysec förväntas bidra positivt till koncernens resultat och vinst per aktie.

Om Mysec Sweden AB

Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061. Mysec Larmportal är en egenutvecklad produkt som digitaliserar och effektiviserar säkerhetsbranschen. Med en stark position i Stockholmsregionen har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet. Viktiga större kunder är Arla, SISAB, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja. Mysecs tre ägare och entreprenörer, Toste Hedlund, Kurt Jonsson och Peo Wallgren, kommer att fortsätta i sina funktioner i bolaget, vilket nu ingår i en First North noterad koncern med ökade möjligheter till tillväxt. , vilket nu ingår i en First North noterad koncern med ökade möjligheter till tillväxt.

Mysec har innehaft AAA-kreditrating under många år och utsågs till DI Gasell 2017. A

Kommentarer från ledning

”Mysec fyller alla våra krav på förvärv, en stark entreprenöriell ledning, långvariga kundrelationer, hög tekniknivå, stabil tillväxt och hög lönsamhet. Ledningen får dessutom en större del av köpeskillingen i aktier vilket blir ett viktigt incitament. Min övertygelse är att Mysec Larmportal kommer att öppna ytterligare vägar till lönsam tillväxt och att Mysec blir en viktig del i utvecklingen av den säkerhetsinriktade företagsgruppen TC Connect.” – Ole Oftedal, koncernchef och VD i TC Connect

”Vi är stolta över den resa vi gjort med Mysec och hur vi nära våra kunder byggt ett mycket fint företag. Vi ser också stora möjligheter för oss med TC Connect genom att komma in i ett större sammanhang, att få vidareutveckla våra produkter, att ta oss an ännu större projekt och nya geografiska områden. Det blir en spännande resa för oss alla i Mysec, många av våra duktiga medarbetare har varit med från starten. Vidare är det viktigt för oss att vi också blivit aktieägare i TC Connect vilket är en stark drivkraft för att ta Mysec till nästa nivå!” säger Toste Hedlund, VD i Mysec.