2019-06-05 14:30

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec ingått avtal om att förvärva Larmator. Larmator konsolideras i koncernen från och med juni.
Larmator är en lönsam och kvalitetsmässigt kompetent leverantör i Stockholm som Mysec haft en långvarig affärsmässig relation med. Larmator kommer att integreras i Mysec och blir ett viktigt tillskott i leveranskapacitet inför kommande installationer. Larmator omsätter ca 7 MSEK, har en stabil lönsamhet och ledningen med personal kommer att fortsätta i bolaget.
”Med stora åtaganden i Botkyrka kommun, SISAB och detaljhandeln blir detta ett bra tillskott med hög kvalitet på personal och en ledning som integreras som ett av Mysec tekniska team. Larmator med god bas inom bostadsrättsföreningar breddar därmed totala kundportföljen samt har dessutom en bra kundlista som ytterligare kan bearbetas och erbjudas de tjänster som Mysec larmportal ger. Mysec som bolag utvecklas fortsatt väl där uppbyggnad av organisationen är nödvändig för att kunna leverera alla åtaganden i nuvarande orderstock. Dessutom vidareutvecklar vi våra egna produkter och lösningar med ytterligare investeringar i Mysecs unika larmportal som alltid levereras vid installationer”, säger Toste Hedlund.