Mysec har genomfört design och funktionsförändringar i MCS Larmportal samt förenklade köp och registreringsrutiner för personlarm. Som en medarbetare på Polisens personskyddsgrupp sa, Oj, det här ser riktigt bra ut!