Mysec fick förtroendet att byta ut befintligt trådlöst brandlarm på Hotell Therminus. På mindre än två veckor i ett fullbelagt hotell bytte vi ut 250 detektorer/larmdon, 10 larmknappar, och driftsatte en ny central.