Mysec har av Atrium Fastigheter AB fått förtroendet att sköta löpande service och underhåll på de integrerade larm och passersystemen till PUB husen i Stockholm. Anläggningarna är anslutna till MCS för full kontroll!