Mysec har tecknat ett 3-årigt avtal med Abereen Asset Management gällande leverans av brandlarm, inbrottslarm och passersystem. Vi börjar vårt samarbete med att leverera ett stort passersystem till Kv. Brädstapeln 13