SISAB, skolfastigheter i Stockholm AB har via samarbete med Mysec alla sina skolor och flertalet av barnstugorna i Stockholm anslutit dessa till MCS. SISAB får full kontroll på alla larmhändelser och har möjlighet att adminsitrera larm till valfria larmmottagare samt kontrollera larmhanteringen av larmcentral och bevakningsbolag.