Den 1 mars 2013 releasar SOS sitt personlarm i smartphone. Den applikationen vänder sig till de personer som vill ha sitt personlarm anslutet till larmcentral. Produkten är utvecklad av Mysec och stora likheter finns med Mysec personlarm men skiljer sig då SOS personlarm kan anslutas till SOS larmcentral.

Produktblad_SafeApp

quickstart_safeApp