Mysec har inlett ett samarbete med ett större bevakningsföretag där vi utvecklat Mysec larmportal för vidarebefordran av larmhändelser i klartext direkt till väktarens handterminal.