Kulturförvaltningen Stockholms Stad har gett förtroendet åt Mysec att löpande sköta service och kompletteringsarbeten  åt Stockholm´s stadsmuseum, samt ansluta anläggningen till MCS!