Mysec sköter löpande service och underhållsarbeten på de integrerade larm och passersystemet samt kvartals och årsprover på det automatiska brandlarmet. Anläggningsdelarna är anslutna till MCS för full kontroll!