Mysec har påbörjat arbetet med att utöka befintligt brandskydd till fullskydd för Stadshuset på Lidingö!