Mysec har under hösten fått flera uppdrag att leverera personlarm till personal inom socialförvaltningen i Stockholm. Vi har även levererat passersystem, lås, inbrotts- och brandlarm. Gemensam nämnare är att alla larmsystem ansluts till Mysec larmportal där slutkunden kan administrera sina larm och alltid ha Full kontroll!