Mysec växer! Nu har vi fått ytterligare förstärkning i Lotta Löfberg, som kommer ta hand om ekonomi och administration samt Gunnar Jansson som kommer hjälpa till ute hos kund med service, utökningar och underhåll.